Opening Speciaal Onderwijs Geijsteren

vrijdag, 31 oktober 2014

Dinsdag 14-10-2014 vond de officiële opening plaats van Speciaal Onderwijs Geijsteren.
De school voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, een beperking in de sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie van voorgaande factoren opende haar deuren voor leerlingen al op maandag 25 augustus.
De openingshandeling werd verricht door wethouder Hans Teunissen vergezeld door de leerlingen van de school die speciaal voor deze feestelijke gebeurtenis een lied en een dans hadden ingestudeerd.

Speciaal Onderwijs Geijsteren geopend

Ook Peter Freij, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSO NML), waar de school onderdeel van uitmaakt en Angelica van Gastel directeur a.i. van de school spraken de genodigden toe.
Een speciaal woord van dank ging uit naar alle plaatselijke ondernemers, de gemeente en de buurtbewoners die het mede mogelijk hebben gemaakt dat deze tijdelijke voorziening aan het begin van het schooljaar van start kon gaan.
Gedurende het schooljaar 2014-2015 maken ongeveer 60 leerlingen gebruik van de
nieuwe school. Veel van deze leerlingen gingen voorheen naar SO Vijverhofschool, SO het Poortje en Ulingshof-mytylschool in Venlo.
Speciaal Onderwijs Geijsteren is een tijdelijke voorziening die inspeelt op de ontwikkelingen rondom de aanstaande Talentencampus Venray. Het doel van de talentencampus is om een rijke en krachtige leeromgeving te creëren door samen te werken met andere partners op het gebied van onderwijs en kinderopvang.

Saskia de Jong, onze kinderfysiotherapeut i.o. is werkzaam op deze school. Door middel van adequate diagnostiek en behandeling van het bewegend functioneren, probeert de fysiotherapeut een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot een volwassene die op een voor hem aanvaardbare manier kan participeren in de maatschappij.

 

Terug naar overzicht

Wenst u meer info?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.