Acupunctuur

Graag wil ik me aan u voorstellen

Mijn naam is  Frans Dortant , 58 jaar, getrouwd en vader van een dochter van 20 en een zoon van 18.

Na het behalen van mijn diploma Fysiotherapie in 1981 ben ik gaan werken in het Ziekenhuis van Venlo op de Revalidatie-afdeling. Sinds het begin heb ik mijn aandacht gericht op orthopedie  en hart- en vaatziektes. Verder heb ik ervaring met het behandelen van mensen met een beroerte, een amputatie of  patiënten met handletsel. Tijdens de opleiding fysiotherapie heb ik kennis gemaakt met bindweefselmassage. Deze massage richt zich via behandeling van de huid op de functie van organen en de daarbij horende klachten. Bij deze methode ziet men de mens als één geheel. Deze basisgedachte is mij altijd bij gebleven. Na jaren als revalidatie fysiotherapeut te hebben gewerkt, zocht ik een nieuwe uitdaging/ontwikkeling met de mens, als één geheel, als uitgangspunt.

Ik kreeg zelf lichamelijke klachten en fysiotherapie kon mij op dat moment niet helpen. Middels Toegepaste Kinesiologie , een behandelmethode ontwikkelt door Dr. Goodhart, kon ik, samen met mijn therapeut, het menselijk lichaam gaan zien als een combinatie van mechanische  ( gewrichten spieren), chemische ( organen), emotionele en energetische (acupunctuur) systemen. Dit sprak me zo aan dat ik in 1999 de opleiding Toegepaste Kinesiologie ben gaan doen.

Na een opleiding Toegepaste Kinesiologie had ik het idee nog niet voldoende van acupunctuur te hebben geleerd. Daarop heb ik ook de opleiding tot acupuncturist gevolgd. Na het behalen van mijn diploma in 2005 ben ik als zelfstandig acupuncturist aan de slag gegaan.

In 2013 ben ik benaderd door Charles Peeters van de Groepspraktijk Fysiotherapie Tegelen om als acupuncturist binnen de praktijk te komen werken. Ik zie het als een nieuwe uitdaging om dit team aan te vullen met de mogelijkheid van acupunctuur behandeling.

Hoe wordt de diagnose bepaald bij acupunctuur/kinesiologie?                                                                         In het eerste gesprek probeer ik eerst de hulpvraag duidelijk te krijgen. Vervolgens stel ik vragen die betrekking hebben op uw probleem, op uw lichaam, op uw leven, en ook op u als mens. Met die vragen ben ik al op zoek naar het eigenlijke probleem, het probleem achter uw probleem. Ik vraag me dus niet af wat u hebt. Ik stel me de vraag wat er schuilgaat achter uw probleem, wat er speelt waardoor uw probleem maar niet weggaat, of waardoor het telkens weer terugkomt.                     

Met behulp van spiertesten ga ik op zoek naar de oorsprong van de klacht, van het probleem. Op basis van deze testen doe ik een voorstel voor de te volgen behandeling en samen beslissen we of we dit behandeltraject ingaan

Waaruit bestaat de behandeling acupunctuur/kinesiologie?                                                                               Bij de behandeling van het lichaam worden acupunctuurpunten , spieren (o.a. door dry needling) en storende littekens behandeld. De vervolgbehandelingen bestaan uit een evaluatie van de reactie op de vorige behandeling en het opnieuw bepalen welke (acupunctuur)punten die keer behandelend dienen te worden.                                                                                                                                                                             Moet er gebruik worden gemaakt van naalden?                                                                                                  Nee, acupunctuurpunten zijn ook goed te behandelen met behulp van magneetjes die op de te behandelen punten worden geplakt. Bij kinderen gebruik ik nooit naalden. Wanneer u aangeeft dat u niet met naalden behandeld wilt worden dan houd ik daar rekening mee.

Voor welke klachten kan ik me laten behandelen?                                                                                                           Omdat de therapie gericht is op het herstel van het evenwicht, is het bereik van deze vorm van therapie breed. Evenwicht kan overal in het lichaam worden hersteld. Het werkelijke herstel komt vanuit de mens.                                                                                                                                                                        Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine), klachten van gewrichten en spieren, allergieën, buik-, maag- en darmklachten, vage  en onverklaarbare klachten, vermoeidheidsklachten, menstruatieklachten, overgangsklachten, slaapstoornissen, kunnen behandeld worden met acupunctuur. Bij psychische klachten zoals stress, angst , depressiviteit en onzekerheid kan acupunctuur een ondersteunende rol spelen.

Hoelang duurt de behandeling?                                                                                                                                De eerste behandeling duurt een uur. De herhalingsconsulten duren ¾ uur.  De eerste 3 behandelingen vinden  plaats met een tussenperiode van 1 of 2 weken. Na 3 behandelingen wordt deze tussenperiode 1-3 maanden.

Als ik geen resultaat verwacht van de behandeling, dan geef ik dat aan tijdens het eerste gesprek. Binnen 3 behandelingen dient er een merkbaar verschil met de beginsituatie bereikt te zijn. Is dat niet het geval dan geef ik aan dat voortzetting van de behandeling niet het gewenste resultaat zal hebben en  stop ik  de behandeling. Het gemiddelde aantal behandeling ligt tussen 4 en 6 behandelingen.

Is er een verwijzing van de arts nodig?                                                                                                                Nee, er is geen verwijzing van een arts nodig. Als uw huisarts op de hoogte gebracht wil worden, dan voldoe ik daar graag aan.

Wordt de behandeling vergoed?                                                                                                                                 U kunt de nota die u ontvangt, indienen bij uw zorgverzekering. Als acupuncturist, lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur,  wordt de behandeling door bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed (afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten).

Hoe weet u dat ik  ,als acupuncturist, aan de gestelde eisen voldoe?                                                              Als fysiotherapeut ben ik BIG – geregistreerd. Tevens ben ik  lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.