Longrevalidatie COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. (ofwel chronische obstructieve luchtwegaandoeningen). Dit is een verzamelnaam voor de niet te genezen luchtwegaandoeningen longemfyseem en chronische bronchitis.

De meest voorkomende klachten bij COPD zijn:

 • Kortademigheid, vooral bij inspanning
 • Hoesten en slijm opgeven
 • Piepende ademhaling

COPD kan tevens andere gevolgen hebben:

 • Verminderde fysieke fitheid en inspanningsvermogen
 • Spierzwakte
 • Gewichtsverlies en ondervoeding
 • Depressie, angst en sociaal isolement

De belangrijkste oorzaak van COPD is ROKEN, dus de beste stap om verdere schade aan de longen te beperken is STOPPEN MET ROKEN!

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat beweging/training voor COPD-patiënten essentieel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en te behouden. Een gespecialiseerde fysiotherapeut kan u helpen om beter om te gaan met COPD, bijvoorbeeld:

 • Kortademigheid verminderen m.b.v. ademhalingstechnieken
 • Gemakkelijker slijm ophoesten d.m.v. hoesttechnieken
 • Een betere conditie te krijgen en te behouden
 • De spierkracht te verbeteren en te behouden
 • Adviseren hoe om te gaan met beperkingen in uw dagelijks leven

In onze praktijk bieden wij training voor COPD-patiënten.

De training bestaat voornamelijk uit cardiotraining om de conditie te verbeteren en spierkrachttraining om de spieren te versterken. Tijdens de trainingen worden indien nodig controles uitgevoerd van bloeddruk, hartslag en saturatie. (zuurstofpercentage)

Tussentijds komen ook andere onderdelen aan bod, zoals

 • Ademhalingsoefeningen
 • Ophoesttechnieken
 • Indien nodig ademspiertraining om de ademhalingsspieren te versterken
 • Advies bij beperkingen/problemen in het dagelijks leven
 • Advies bij een exacerbatie (= een achteruitgang in uw longaandoening)

De patiënten die bij ons trainen worden doorverwezen door de huisarts of de longarts. Na aanmelding bij onze praktijk volgt een intakegesprek en worden er testen gedaan. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen, wordt een persoonlijk oefenprogramma voor u opgesteld. Trainingen worden 1 of 2 keer per week gevolgd.

Vrijwel alle verzekeraars vergoeden de trainingen bij COPD. Informeer bij onze praktijk of bij uw verzekeraar voor uw vergoedingen.