Hartrevalidatie en Cardio-Vasculair Risicomanagement (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken in ons land. Er zijn momenteel ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dagelijks vinden er in Nederland meer dan 1000 ziekenhuisopnames plaats wegens hart- en vaatziekten. De fysiotherapeut kan een grote rol spelen in de preventie van deze hart- en vaatziekten. Ook patiënten die herstellend zijn van een reeds doorgemaakt hartinfarct kunnen veel baat hebben bij een fysiotherapeutisch behandelprogramma.

Cardio-Vasculair Risicomanagement (CVRM) is de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hierbij staan natuurlijk fysieke training, maar ook het geven van leefstijladviezen, begeleiding en coaching van patiënten met een verhoogd risico van op hart- en vaatziekten centraal. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

  • Overgewicht
  • Diabetes
  • Hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Eerder doorgemaakt hartinfarct
  • Eerder doorgemaakt herseninfarct
  • Hartafwijkingen
  • Stofwisselingsstoornissen
  • Tromboseneiging
  • Ongezonde leefstijl (te weinig bewegen, ongezonde voeding, roken)

Cardio-Vasculair Risicomanagement (CVRM) is dus gericht op preventie van hart- en vaatziekten bij doelgroepen met een verhoogd risico. Naast dit preventieve CVRM-behandelprogramma, werken wij intensief samen met de afdeling cardiologie van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Patiënten die na een hartrevalidatietraject in het ziekenhuis nog niet al hun behandeldoelen bereikt hebben, kunnen na verwijzing van hun cardioloog in onze praktijk verder aan hun herstel werken.